หลักสูตรแนะนำหลักสูตรใหม่

คอร์ส Buffet ระยะเวลา 1 ปี

คอร์ส Buffet ระยะเวลา 1 ปี


ดูรายละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหาสำหรับพนักงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์รวมไปถึงในแง่ของธุรกิจคือ การสร้างสรรค์งาน ที่แตกต่างให้ส...


ดูรายละเอียด

การนำเสนอภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการทeธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตลาด ติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่...


ดูรายละเอียด


ก้าวใหม่ของสื่อไอที จาก aripfan สู่ Techhub คลับของคนรักเทคโนโลยี

Live ถ่ายทอดสด ดูทั้งหมด


Event Calendar ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด


ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์