MY COURSE คอร์สล่าสุด ดูทั้งหมด
FAVORITE COURSE คอร์สโปรด ดูทั้งหมด
NEW COURSE คอร์สใหม่ ดูทั้งหมด
การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

การเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือการประนีประนอม การเจรจาต่อรองเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ฝ่ายเราได้ในสิ่งที่ต้องการ ช่วยขจัดข้อขัดแย้ง และสร้างผลประโยชน์ให้แก่คู่เจรจา

การจัดทำแผนปฏิบัติการ

เข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของตัวเอง เพื่อให้สามารถวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง

เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่จะทำให้การประชุมที่แสนน่าเบื่อ ผู้ร่วมประชุมมาช้า ไม่เสนอความคิดเห็น ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร พูดแต่เรื่องที่ไร้สาระ ใช้เวลานาน แถมยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่การประชุมก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ หลักสูตรจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ เรียนรู้สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ที่สามารถนำไปปรับปรุงการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ