หลักสูตรแนะนำหลักสูตรใหม่

กฎหมาย PDPA เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

PDPA สำหรับธุรกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อสอนและแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย, ความเป็นส่วนตัวข้อมูล...


ดูรายละเอียด

พื้นฐานของ Generative AI สำหรับธุรกิจ

พื้นฐานของ Generative AI สำหรับธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทำงานที่อยู่เบื้องหลัง ...


ดูรายละเอียด

แพ็กเกจ Thinking and Analysis

เติมทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด


ดูรายละเอียด


ช่องทางการติดต่อ

Live ถ่ายทอดสด ดูทั้งหมด


Event Calendar ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด


ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์